Ajánlott linkek

Az MPP központi weboldala
www.polgaripart.ro

Magyar Nemzet
www.mno.hu

HírTV
www.hirtv.hu

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
www.fidesz.hu

Tagfelvétel

Árfolyam

BNR
RON 
2018-04-19
EUR 4.6579
100 HUF 1.5007
USD 3.7656


Választási kampány 2008

Tisztelt székelykeresztúri polgárok!

A Magyar Polgári Párt székelykeresztúri szervezetének a 2008-2012-es évekre szóló választási programját szeretnénk az alábbiakban bemutatni.

Programunk különböző szakterületekre van összpontosítva, minden egyes szakterületen belül igyekeztünk olyan szakembereket bevonni, akik mindennapi munkájuk során szembesülnek az illető szakterület székelykeresztúri helyzetével, a polgárok gondjaival és a megvalósítási lehetőségekkel. A különböző szakbizottságok munkáját összesítve sikerült, valódi CSAPATMUNKA eredményeképpen összeállítani programunkat, melynek megvalósításáért Önöktől kérünk bizalmat az elkövetkezendő négy évben.

Programunk kimondottan Székelykeresztúr és a hozzá csatolt falvak gondjait kívánja orvosolni, esetenként figyelembe véve a kistérségi szempontokat is; a városunkban lakó és a város problémáit ismerő emberek munkájának eredménye.

Hisszük, hogy amennyiben javaslataink elnyerik az Önök tetszését és támogatását, támogató szavazataik segítségével sikerül Székelykeresztúrt egy szebbé, otthonosabbá és élhetőbb várossá tennünk.

Gazdaság 

Nem az elmúlt 18 év sikertelenségére alapozzuk indulásunkat, viszont egy kiindulópontot meg kell jelölnünk.

Hogy néz ki Székelykeresztúr és a hozzá tartozó falvak? Nem csak kinézetelre értjük, hanem nézzük meg azt is, ami nem látszik, amit csak mi, az itt lakók látunk. Hol vannak a jól megfizetett munkahelyek, hol vannak fiataljaink, hogy élnek nyugdíjasaink, hol vannak a külföldi befektetők?

Mi, most, legalább meg merjük mondani a valóságot, és mindenkit megkérdezünk: - akar-e változtatni ezen a helyzeten? Most eljött az ideje!         Ne csak egyesek érvényesüljenek, hanem egy közösség, egy kisváros érvényesüljön, minden egyén érezze, hogy elindul egy fejlődés.

Az érvényesülés áldozatot követel, de hány évig hozzunk még áldozatokat, ahhoz hogy érezzük is a hatásukat?

Látjuk azt, hogy mi, keresztúriak, mindjárt csak másodlagos árucikkeket tudunk megvásárolni (second hand), és ami fel van kínálva számunkra, az drágább, mint más városokban. Miért?

Megy ki a pénz Székelykeresztúrról. Megy más városokba, ahol mi megkapjuk a jobb minőséget, változatosságot. Miért kell ruházatért, bútorért, zöldség- és gyümölcsért a szomszédos városba menni?

Városunk ipari termelése fejlődésnek indult, még nem éri el az 1989-es színvonalat, bár fölfelé ível.

Legfejlettebb a fa- és bútoripar, majdnem 400 ember dolgozik ebben az ágazatban, de fejlődésben van a textil- és a bőripar is.

Nagyon fontos lenne városunkba legalább két céget létesíteni, 100-200 alkalmazottal, és ezáltal a diplomás fiataloknak lehetőséget teremtenünk az itthonmaradásra.

Az építkezési iparág krízisben van, építészeink kénytelenek más vidékeken dolgozni. Ennek érdekében, cselekedni kell, konkrétan a régi gáter mögötti területet lakónegyeddé kell változtatni (ANL-s és magánlakások). Ide tartozik még az orvosi rendelők kialakítása, és temetőinkben a ravatalozók megépítése (a Timafalvi, Szilasi, Betfalvi és Fiatfalvi temetőkbe).

Élelmiszeriparunk van: húsfeldolgozó, tejfeldolgozó, gombatermelő, és mások, viszont hátrányban van a kisipar és a szolgáltatások ága.

Székelykeresztúrnak van egy kincse és jövője, mégpedig az, hogy felajánlja területeit és munkaerejét az új befektetőnek. Tiszta, tervezett, fejlődőképes föltérképezésre van szükség, hol, mennyi területtel rendelkezünk (köz- és magánterületek). Terveinket ismertetni kell a lakókkal, a vállalkozókkal. Javaslatokat és kritikákat egyaránt el kell fogadnunk.

Az ipari parkokat pontosan ki kell jelölni, összhangba hozni a lakótelepekkel. Most már több is van városunkban: - a boldogfalvi, timafalvi és betfalvi rész. Lehetőséget biztosíthatna erre a fiatfalvi részen a volt vágóhíd és a volt baromfitenyészde (Avicola) területe.

Minden vállalkozónak az első kérdése az, hogy áll a helyzet az infrastruktúrával, van-e villany, gáz, víz és kanalizálás. Ha mindez van, akkor egy év alatt termelőegységet építene, ha nincs, akkor máshova mennek.

Ezt is meg kell oldanunk a következő időszakban.

Be kell számolnunk ajánlatainkról a lakóknak és a külvilágnak, informálnunk kell  mindenkit, reklámoznunk kell magunkat. Segítenünk kell mindenkinek az érvényesülésben, hiszen ennek esetén a „gyümölcsök” egy része itt marad nálunk.

A mi reményünk a munkahelyek létesítése, hiszen akkor lesz vásárlóerő, lesz építés, lesz itthonmaradás és lesz visszatérés.

Kisvárosunk alapgazdasági ága a mezőgazdaság volt, hol van most?! Mire kell alapoznunk jelen pillanatban, mit kér a piac?

Fontos városunk új piacának végleges rendezése, annak érdekében, hogy a keresztúri termelők itthon értékesíthessék termékeiket.

A mezőgazdasági termékek értékesítési szövetségének a megalapítását szorgalmazzuk. Szükségesnek látjuk a vásárlással egybekötött kiállítás megrendezését a Lukács András Sportcsarnokban. Ugyanakkor fel kell elevenítenünk a valaha hagyománnyal rendelkező állatkiállítást a környékbeli települések bevonásával.

Egy biztos, mezőgazdasági téren csoportosulnunk kell, összefogni úgy az állattenyésztésben, mint a növénytermesztésben. Nincs jövője a taglalt, apró vállalkozásoknak.

Éppen ezért informálásra van szükség, szaktanácsadásra és biztatásra, nem utolsó sorban segítségadásra.

A kereskedelem is változáson megy át, jönnek a nagy befektetők. A minőségi ajánlat fogja fenntartani a kis- és középvállalkozókat. A minőség és a szolgáltatás irányában kell fejlődést felmutatni.

A turizmus terén van mit tenni. A Sóskút-probléma szem előtt van, a falusi turizmus pedig teret hódít. Ezek figyelembevételével, a Sóskút-kérdés végleges és a városra nézve kedvező rendezésén túl ki kell használnunk a vidéki turizmussal foglalkozók által nyújtott lehetőségeket, hogy a turisták ne máshova menjenek szállásért és étkeztetésért.

De mindezek a tervek meghiúsulnak, ha Székelykeresztúrt nem lehetett, nem lehet megközelíteni, rosszak az utak, a hídjaink lejártak, nem engednek ide már be nagyobb tonnás szerelvényeket Héjjasfalván és Décsfalván keresztül. Nincsenek elég hídjaink a Gagy-patakán és a Küküllőn keresztül sem.

Ezeket a problémákat sürgősen kell kezelnünk, el kell indítani a tervezeteket, segítséget kérni a megyétől és a Kormánytól, és felelősségre vonni a megválasztottjainkat és megbízottjainkat ezekkel kapcsolatosan.

A benzinkút probléma nincs megoldva, ha egyetlen kutunk meghibásodik vagy bezár, nincs hol tankolnunk. A jövő azt mutatja, hogy tenni kell még egy kút létesítéséért és ezt meg is mutatjuk majd eredményesen.

Nem ígérni akarunk, inkább tenni és az eredményeinkről beszámolni, nemcsak a választások alkalmával, hanem rendszeresen és időben.

Ifjúság

A felnövekvő nemzedékeket a jövő zálogának tekintjük és igyekezni fogunk olyan lehetőségeket megteremteni számukra, melyek alapján jól érezzék magukat szülővárosukban, hogy tanulmányaik befejeztével szívesen térjenek haza munkát vállalni.

Szándékunkban áll egy ifjúsági konzultatív szervezet létrehozása, melyben helyet kapnának a már működő városi ifjúsági szervezetek képviselői (Diáktanácsok, egyházi ifjúsági szervezetek, más, a városban működő ifjúsági szervezetek), akikkel közösen szeretnénk az ifjúsági programokat megszervezni; a közösen megállapított események naptára helyet kapna a város évi eseménynaptárában.

A kisgyermekek egészséges életmódja megőrzése érdekében szeretnénk a már meglévő játszótereket felújítani az európai uniós normáknak megfelelően; ugyanakkor újakat is létrehozni.

Általános iskolás gyermekeink számára igyekezni fogunk olyan szórakozási lehetőségeket biztosítani, melyek keretén belül nemzettudatukat is erősítenénk. Ezt szolgálja a játszóház, táncház beindítása és működtetése. A mindkettő működéséhez szükséges feltételek biztosítása a Helyi Tanács hatáskörébe tartozna.

A nemzettudat még jobb elmélyítése érdekében terveink közt szerepel egy nemzettudatot ápoló és őrző egyesület létrehozásának támogatása civil szervezeten keresztül.

A természeti kincseink megismertetése és környezetünk védelmére való nevelés érdekében minden évben megszerveznénk városi szinten a Madarak és Fák Napját, a Föld Napját, ahol a program összeállításában igénybe vennénk az újjáindítandó cserkészcsapatot.

 

Civil szféra

Városunkban a civil kezdeményezések mindeddig működtek, ám sosem összehangolt módon. A jobb és hasznosabb együttműködés érdekében létrehozzuk tanácsadó jelleggel a Civil Egyeztető Fórumot, ahol közösen határoznánk meg a város fejlődése szempontjából is fontos és elengedhetetlen intézkedéseket. Ennek megvalósítása érdekében először szeretnénk ténylegesen felmérni a Székelykeresztúron működő civil szervezeteket, megismerni és népszerűsíteni tevékenységeiket.

A város által évente kiosztott pályázati alapok elbírálásakor a döntéshozatalba bevonjuk a Civil Egyeztető Fórum képviselőit is.

Egyházaink

A Magyar Polgári Párt egyházaink társadalmi fontosságának szükségességét hangsúlyozza. Az egyházakat tekintjük nemzeti megmaradásunk egyik zálogának; olyan intézményeknek, kiknek köszönettel tartozunk az „átkos időben” bebizonyított helytállásukért. Ugyanakkor a ’89-es fordulatot követő, állandóan változó társadalmi helyzetben ők biztosítják az állandó alapot a keresztényi értékrend bemutatásán és megélésén keresztül. Partneri viszonyt kívánunk kialakítani a város területén működő összes felekezettel és rendezvényeiket igyekszünk minden esetben támogatni.

Kultúra

Székelykeresztúr és a hozzá tartozó falvak számos kulturális és történelmi jellegű javakkal bírnak, melyek jelen pillanatban nincsenek kellőképpen kihasználva. Céljaink közt szerepel ezen javak pontos feltérképezése, tulajdonjoguk tisztázása és megfelelő reklámozása.

1459-ből származik Székelykeresztúrnak, mint városnak az első történelmi megemlítése. E kiemelkedő esemény kapcsán szeretnénk egy egész évre kiterjedő rendezvénysorozatot szervezni, melynek keretein belül különböző előadásokra, színházi bemutatókra, kiállításokra és találkozókra kerülne sor.

Az esemény kiváló alkalmat teremtene arra is, hogy rendbetegyük történelmi és kulturális javainkat.

A városunkban levő Petőfi emlékhelyeket pontosan kijelöljük és gondozzuk (pl. a legendai sír jobb kijelölése és népszerűsítése), a Petőfi emlékünnepélyeket a továbbiakban is igyekszünk méltóképpen megszervezni.

Történelmi jellegű megemlékezéseink megszervezésébe a továbbiakban is számítunk történelmi egyházaink és tanintézményeink közreműködésére.

A Molnár István Múzeum a maga gyűjteményével kiemelt fontosságú létesítménye városunknak és kistérségünknek. Szükségesnek tartjuk a minél szélesebb körben történő megismertetését és a működéséhez szükséges alapok biztosítását.

Az alapító igazgató iránti tiszteletünk kifejezéseképpen fontosnak tartjuk Dr. Molnár István szobrának felállítását a Múzeumkertben.

A kulturális élet fellendítése érdekében elsőrangú fontosságúnak tartjuk a Művelődési Otthon létrehozását a volt mozi épületében. E Művelődési Otthon helyet adna különböző színházi, zenei és nemzettudatot erősítő előadássorozatoknak, ahová más városokból is igyekeznénk előadókat meghívni. Ugyanakkor szeretnénk meghívni a Székelykeresztúrról elszármazottakat is egy-egy előadásra, baráti beszélgetésre. A Művelődési Otthon vezetésére pályázat útján egy olyan szakembert alkalmaznánk, aki egyúttal a város kulturális életének irányításáért is felelne. Az ő feladatköréhez tartozna még a városi kulturális eseménynaptár elkészítése és pontos végrehajtása; különös tekintettel arra, hogy a különböző jellegű rendezvények ne fedjék egymást. A kulturális igazgató irodája egyben kulturális tájékoztató központként is működne.

A városi könyvtárat tovább fejlesztenénk és igyekeznénk író-olvasó találkozókat szervezni, valamint „Az olvasás hete” elnevezésű rendezvénysorozatot útjára indítani.

 

Média

Napjainkban elengedhetetlen fontosságú a modern kommunikációs eszközök minél jobb felhasználása. Ennek érdekében városunk honlapját mindig napi pontossággal fogjuk működtetni és igyekszünk elérhetőségét nemzetközi nyelveken is biztosítani.

Helyi lakosaink minél szélesebb körben történő tájékoztatása érdekében a város újságját újraindítanánk és rendszeresen kiadnánk. A szerkesztése során szívesen fogadjuk lakosaink véleménynyilvánításait.

Idegenforgalom, testvérvárosi kapcsolatok

Kistérségünk és ezen belül városunk is jelen pillanatban nem tudja eléggé kihasználni azon kulturális, történelmi és idegenforgalmi adottságait, melyekkel rendelkezik. Ezért szükségesnek tartjuk többnyelvű tájékoztató füzetek és reklámlapok kiadását turisztikai értékeink bemutatása végett.

A tájjellegű turizmus kialakítása érdekében szükséges a turisztikai utak minél pontosabb kialakítása és kijelölése.

Testvérvárosi kapcsolataink továbbvitelében elsősorban a szakmaiságra helyezzük a hangsúlyt, Székelykeresztúr képviseletében igyekezni fogunk mindig olyan személyeket kiküldeni, akik tapasztalatokat szerezve hozzájárulnak városunk arculatának továbbfejlesztéséhez.

Sportélet

A sporttevékenységek hatékonyabb megszervezése érdekében fontosnak tartjuk a sportreferensi munkakör bővítését. Az ő feladata lenne a meglévő szakosztályok szakmai támogatása, a működésükhöz szükséges pénzalapok előteremtése pályázatok vagy adományok szerzése útján; valamint új szakosztályok létrehozása és működtetése (pl. sakk, asztalitenisz, teke, tenisz, kézilabda, stb.).

A sportbázisaink felújítása és az új szakosztályoknak megfelelő termek kialakításához igyekszünk megkeresni a megfelelő pénzügyi hátteret.

Oktatás

Székelykeresztúr és a hozzá tartozó falvak kialakult és meglévő intézményeinek támogatását és továbbfejlesztését a Magyar Polgári Párt alapvető feladatának tekinti.

Az oktatás minden szintjén szeretnénk megerősíteni a partnerségi viszonyt az Iskola – Diákság – Szülők – Egyházak – Civil társadalom között.

A Városi Iskolaszék munkájának hatékonyabbá tétele érdekében szorgalmazzuk az Iskolaszék rendszeres működését és a beiskolázási lehetőségek ismertetését a kistérségi iskolák keretében.

A bölcsődei és óvodai oktatás infrastruktúrája pontos felmérése után az illetékes hatóságokkal közreműködve igyekszünk megoldást találni az összes felmerülő problémára.

Az óvoda- és iskolaköteles gyermekek számbavétele után szükség esetén segítséget nyújtanánk az iskolalátogatás biztosításában. Az iskoláktól távolabb lakó diákok szállítási problémáinak megoldásához segítséget kérünk a Hargita Megyei Tanfelügyelőségtől és a helyi szállítási cégektől.

Iskoláink jelen pillanatban szakemberekkel el vannak látva, és aránylag jó infrastruktúrával rendelkeznek. A humán erőforrások pótlása tekintetében igyekszünk hazahívni fiataljainkat és a lehetőségekhez mérten szolgálati lakásokhoz juttatni.

A fegyelmezetlenség és iskolai agresszió megelőzésében, illetve kiküszöbölésében számítunk az iskolapszichológusok tevékenysége mellett a Közelségi Rendőrség hathatós segítségére.

Az elméleti oktatás keretében támogatjuk középiskoláink azon tevékenységeit, melyek hozzájuttatják tanulóinkat a sikeres továbbtanuláshoz, vagy a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez. A Diáktanácsok tagjainak részvételére számítunk az ifjúsági konzultatív szervezet létrehozásában.

Támogatjuk a „Második esély” program további folytatását azon személyek számára, akik nem tudták befejezni kötelező tanulmányaikat.

A tartós és változásorientált szakoktatást szeretnénk tovább folytatni.  A szakmai oktatás fejlesztése hatékonyan megvalósulhat a duális oktatási rendszer fejlesztésével. A megvalósítás érdekében szorgalmazzuk az aktív partnerségi kapcsolatot iskolák, nonprofit szervezetek és vállalkozások között.

Folytatni kell az elméleti szakoktatás egybehangolását a gyakorlati kivitelezési lehetőségekkel a pályázati lehetőségek minél jobb kiaknázása útján. A különböző szakok létrehozásakor legyen figyelembe véve nemcsak a város, hanem az egész kistérség szükséglete.

Továbbra is támogatni szeretnénk a testvérvárosi és testvériskolai kapcsolatok oktatás területén történő továbbfejlesztését, akár európai uniós programok keretein belül is.

Célunk, hogy ifjaink nemcsak szakmailag, hanem emberileg is helyt álljanak a társadalomban.

Egészségügyi, szociális szolgáltatások.

A Magyar Polgári Párt alapelveinek a társadalmi élet ezen a területein is Székelykeresztúr város lakosaival együtt, értük kell, hogy megvalósuljanak.

Úgy az egészségügyben, mint a szociális szakterületen, fontos a szükségletek feltérképezése és lehetőségek keresése, teremtése e problémák megoldására.

Mindkét téren a Magyar Polgári Párt olyan keretek létrehozásában érdekelt, melyek biztosítják az esélyegyenlőséget, az egészséges versenyképességet, egyéni és közösségi jogaink szabad érvényesítését.

Határozott lépéseket kell tenni az egészségügyi szolgáltatások terén az alapellátás fejlesztése, korszerűsítése érdekében, a sürgősségi mentőszolgálat alapfeltételeinek biztosítása, a szakorvosi rendelések kiterjesztése, a krónikus betegek számára beígért fektető osztály megvalósítása és nem utolsó sorban a gyerekosztály megmaradása, esetleges fejlődése érdekében. Támogatjuk a betegség-megelőző tevékenységek beindítását és folytonosságát gyermek- és ifjúsági szervezetek, iskolák bevonásával, nagy hangsúlyt fektetve az egészséges életmód fontosságára.

Külön hangsúlyt fektetünk a közegészségügyi törvények, szabályok ismertetésére és betartásának ellenőrzésére a lakosság érdekében.

A szociális szolgáltatások célzottak, hatékonyak, kell, hogy legyenek, elkerülve a függőséget. Támogatni kell új szolgáltatások létrehozását, a szükségletnek megfelelően a következő célcsoportok számára:

- Testi, szellemi fogyatékkal élők,

- Félárva vagy árva gyerekek,

- Családon belüli erőszak áldozatai,

- Nyugdíjasok,

- Más, szociálisan hátrányos helyzetűek,

- Kábítószer-fogyasztók

Mindezt diszkriminációmentesen, politikai, vallási, etnikai és más hovatartozástól függetlenül, a szubszidiaritás elvének maradéktalan érvényesítésével, aktív partnerként a civil társadalommal.

Fontosnak tartjuk a szociális lakásépítési program folytatását a rászorulók számára. Az új munkahelyek létesítése is megoldást jelentene a szociálisan hátrányban levő emberek számának csökkentése szempontjából.

Nem lehetetlen dolgokat ígérünk, csak olyanokat, melyek megvalósítására késztetést érzünk. Az Önök segítségével, támogatásával és összefogásával hisszük, hogy sikerülni fog mindezeket megvalósítanunk.

A közös siker érdekében, tisztelettel kérjük, hogy a 2008. június 1-i választások alkalmával szavazatával támogassa az egyetlen erdélyi magyar párt, a Magyar Polgári Párt jelöltjeit!

Székelykeresztúr, 2008. április

A Magyar Polgári Párt Elnöksége

 

 

              

Névnapok

Ma 2018. április 19., csütörtök, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.

Szavazások

Ajánlott Naplók

izsakbalazsblog
orbanviktor
erdelyipolgarkoverlaszlo_banner